INEKE EKKERS | wiesterwei 10 | 9143 wj nes [dongeradeel] | telefoon 0031 [0]519 346342 
De ZomerExpo2013 AARDE in het Gemeentemuseum Den Haag loopt van 8 juni t/m 15 september 2013 | bezoek ook de online gallery www.zomerexpo2013.nl  
De tentoonstelling  Open Stal Oldeberkoop loopt van 13 juli t/m 11 augustus  2013  |   www.openstal.nl
aaaaaaaaaaaaiii